“ამ ღლიცინ-ღლიცინში ჩაიკეტება გზა ევროპისკენ და გაიხსნება ფანჯარა ჩრდილოეთისკენ” – ანი მიროტაძე, ირაკლი კუპრაძე | ფრაგმენტი 2 | 21.07.2022