ღარიბაშვილის წერილი განსაზღვრულია ივანიშვილის თალებისთვის – დამენია | 19.07.2022