კრიმინალებთან ერთად ვიყავი სოროში, სადაც ჰაერი არ იყო, კედლებზე ეწერა „ჟიზნ ვარამ“- სოსო გოგაშვილი | 18.07.2022