ვატო სულგულაძე , ბაჩო დოლიძე | ფრაგმენტი 2| 15.07.2022