ჩანაწერების გამოქვეყნებით, ჩვენ ვერ შეგვაშინებით, გვითვალთვალეთ, რამდენიც გნადათ! – გიორგი გაბუნია | 14.07.2022