მრუდე გასაღებით კარებს ვერ გავაღებთ, ერთადერთი გამოსავალია სანქცია, სანქცია და სანქცია – ლევან ხაბეიშვილი | 07.07.2022