“იქნებიან როგორც შიდა, ისე გარე მტრები, რომლებსაც სურთ, ევროინტეგრაციის პროცესის დაზიანება” | 07.07.2022