ბიძინა ასტრალშია, რა ოლიგარქი? ის არის მონარქი! – მამუკა ჟღენტი | ფრაგმენტი 3 | 07.07.2022