“დეპოლარიზება ვერ გამოვა, ძალაუფლება ჰქონდეთ მიტაცებული, ხოლო ჩვენ პირში წყალი ჩავიგუბოთ”! | 05.07.2022