“ნურავინ ნუ სპეკულირებს ევროკავშირთან დაახლოებით, ამ პროცესს ნუ იყენებენ ვითარების ასარევად” | 30.06.2022