ევროპა არ არის მარტო წესრიგი და დემოკრატია, ევროპა მატერიალური კეთილდღეობაა – ანა დოლიძე | 30.06.2022