ამათ არაფერი არ აკავებთ, მოგზავნილი ადამიანები „რუსკი კარაბლის“გზას გავუყენეთ – ლევან ხაბეიშვილი | ფრაგმენტი 3 | 29.06.2022