პუტინის მანევრები, წინასწარ იკითხება, პუტინის რეჟიმი თვითლიკვიდაზციის ფორმატში ექცევა – რუსლან შავაძე | ფრაგმენტი3 | 28.06.2022