ირაკლი კუპრაძე, ლევან გოგიჩაიშვილი, დავით ჭიჭნაძე | ფრაგმენტი 2 | 27.06.2022