ამ კარებში ოლიგარქი რომ არის გაჩხერილი, რა ვუყოთ?! ტყუილების გუდა ხართ! – ხერხეულიძე ღარიბაშვილს | 22.06.2022