დეოლიგარქიზაცია, მართლმსაჯულების რეფორმა, მედიის დამოუკიდებლობა – ევროკომისიის პირობები საქართველოს | 17.06.2022

დეოლიგარქიზაცია, ინსტიტუციური გაძლიერება, ანგარიშვალდებულება, მართლმსაჯულების რეფორმა, მედიის დამოუკიდებლობა – ეს იმ ძირითადი რეკომენდაციების ნაწილია, რომლებსაც ევროკომისია საქართველოს მიმართ დასკვნაში გასცემს. პირობებში, რომელიც ქვეყანამ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად უნდა შეასრულოს, ასევე მოხვდა პოლიტიკური პოლარიზაციის საკითხის მოგვარება 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებით პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობის უზრუნველყოფის გზით. ევროკომისიამ საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით, მხარი არ დაუჭირა. კომისიის რეკომენდაციაა, რომ საქართველოს მიეცეს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც ქვეყანა პირობებს შეასრულებს. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კომისია მონიტორინგს გაუწევს საქართველოს პროგრესს პრიორიტეტების შესრულების ნაწილში, რის შესახებაც მოხსენებას 2022 წლის ბოლომდე გააკეთებს.

“კომისია რეკომენდაციას უწევს საბჭოს, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი მას შემდეგ, რაც შესრულდება შემდეგი პირობები: პოლიტიკური პოლარიზაციის საკითხის მოგვარება 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთებით პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობის უზრუნველყოფის გზით;  ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის სრული ფუნქციონირების გარანტია, მათი დამოუკიდებელი და ეფექტური ანგარიშვალდებულების გაძლიერება, აგრეთვე მათი დემოკრატიული ზედამხედველობის ფუნქციები; საარჩევნო ჩარჩოს შემდგომი გაუმჯობესება, ეუთო/ODIHR-ის და ევროპის საბჭოს/ვენეციის კომისიის მიერ გამოვლენილი ყველა ხარვეზის აღმოფხვრა ამ პროცესებში. სასამართლო რეფორმის გამჭვირვალე და ეფექტური სტრატეგიის მიღება და განხორციელება და 2021 წლის შემდგომი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ეფუძნება ფართო, ინკლუზიურ და მრავალპარტიულ საკონსულტაციო პროცესს; უზრუნველყოს სასამართლო სისტემა, რომელიც იქნება სრულად და ჭეშმარიტად დამოუკიდებელი, ანგარიშვალდებული და მიუკერძოებელი მთელი სასამართლო ინსტიტუციური ჯაჭვის განმავლობაში. განახორციელეთ “დეოლიგარქიზაციის” ვალდებულება ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სფეროებში დაინტერესებული მხარეების გადაჭარბებული გავლენის აღმოფხვრით. გასწიოს ძლიერი ძალისხმევა თავისუფალი, პროფესიული, პლურალისტური და დამოუკიდებელი მედია გარემოს უზრუნველსაყოფად, კერძოდ, იმის უზრუნველყოფით, რომ მედიის მფლობელების წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეები შეესაბამებოდეს ყველაზე მაღალ საკანონმდებლო სტანდარტს და ჟურნალისტებისა და მედიის სხვა პროფესიონალების მიმართ საფრთხის შემთხვევაში მიუკერძოებელი, ეფექტური და დროული გამოძიება დაიწყოს; უზრუნველყოს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველა დონეზე. მიიღონ კანონმდებლობა, რათა საქართველოს სასამართლოებმა განხილვისას პროაქტიულად გაითვალისწინონ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები; ახალი სახალხო დამცველის წარდგენის პროცესში უპირატესობა დამოუკიდებელ პირს მიენიჭოს და ეს პროცესი გამჭვირვალედ წარიმართოს; უზრუნველყოს ოფისის ეფექტური ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა,” – ევროკომისიის პირობები საქართველოს.

დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ კომისია მონიტორინგს გაუწევს საქართველოს პროგრესს პრიორიტეტების შესრულების ნაწილში, რის შესახებაც მოხსენებას 2022 წლის ბოლომდე გააკეთებს.