‘ხელისუფლებას უნდა, ეს ქვეყანა ახალგაზრდებისგან დაიცალოს, სხვანაირად მისი პოლიტიკა ვერ აიხსნება” | 07.06.2022