მწვავე პოლიტიკური განცხადებები და დაპირისპირება სესიაზე | 07.06.2022