ეკლესიის წიაღში ძალიან მძლავრია ანტიდასავლური ძალების წილი, ძლიერია რუსული ძალების წილი – მიხეილ ნებიერიძე, ლადო წითლიძე | ფრაგმენტი 3 | 07.06.2022

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები