“იმაზე საუბარი, თითქოს საქართველომ ტრაექტორია შეიცვალა, მტკნარი ტყუილი და დაუსაბუთებელი ბრალდებაა” | 30.05.2022