ეს კაცი ერთ მშვენიერ დღეს მართლა ჩაგაკვდებათ ხელში – ხერხეულიძე ბრეგაძეს | 28.05.2022