ხელისუფლება ხარჯავს ძალიან დიდ რესურსს, პროპაგანდაში, რატომ? იმიტომ , რომ ამაზე დგას – ანა ნაცვლიშვილი | ფრაგმენტი 3 | 27.05.2022