ჟურნალისტების ლოჟით სარგებლობთ არაპროფსიული დანიშნულებით! ! – პაპუაშვილი ჟურნალისტებს | 27.05.2022