ქრთველი ხალხის სწრაფვა ევროინტეგრაციისკენ დღეს არის ხელშესახები – ქადაგიშვილი | 26.05.2022