როგორც კი აღარ იარსებებენ შემსრულებლები, ხუხულასავით დაინგრევა რეპრესიული სისტემა – ანა ნაცვლიშვილი | 24.05.2022