არის გარკვეული რისკი, აღარ ვიყოთ უკრაინის და მოლდოვის კალათში და ვიყოთ სხვა კალათში – გრიგოლ გეგელია | ფრაგმენტი 2 | 24.05.2022