მოკლევადიან პერსპექტივაში უღირსი ქვეყანა ვიქნებით, გრძელვადიანში ჩაგვყლაპავს რუსეთი – ზურაბ ჯაფარიძე | ფრაგმენტი 2 | 23.05.2022