ჩვენმა მამამარჩენალმა ასე მოიხოშა. თუ გვინდა ევროკავშირი, არ შეიძლება გვინდოდეს ივანიშვილი! – მამუკა ჟღენტი | ფრაგმენტი 1 | 20.05.2022