ხელს ვუწყობთ, რუსეთის ჩაურევლად გავაკეთოთ ჩვენთვის საზიანო საქმეები – ზურაბ ბენდიანიშვილი | ფრაგმენტი 4 | 17.05.2022

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები