ევროკავშორის კითხვარს ავსებდე და თან ქვეყნის პრეზიდებნტი ციხეში გიკვდებიდეს, ანომალიაა – ხერხეულიძე | 10.05.2022

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები