პროვოკაციული კითხვები საზოგადოებას არ აინტერესებს, საზოგადიოებას აინტერესებს ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ | 09.05.2022