რუსეთის შეცდომა გახლავთ დაგეგმარებაში, მათ უნდოდათ ყველა მიზნის ერთად შესრულება – შოთა მგელაძე | ფრაგმენტი 2 | 03.05.2022