“ვიდრე სააკაშვილი ვერ გადახარშავს, რომ მისი მიზნები ჩაფუშულია, იქნება “ავადა ვარ”-ს ძახილში” | 27.04.2022

ახალი ამბები

საინტერესო ფაქტები