ანგარიშის ერთი ფრაგმენტი შეურაცხმყოფელი და დამამცირებელია – სარჯველძე “ფრიდომ ჰაუსის” ანგარიშზე | 21.04.2022