უკრაინაში მრავალგანზომილებიანი ომია, შესაძლოა, ის გახდეს ახალი მსოფლიო დღის წესრიგის შემქმნელი – რუსლან შავაძე | ფრაგემტნი 1 | 19.04.2022