“ვიზიტი უკრაინაში რომელიმე პარტიის ვიწრო ინტერესებზე მორგებული არ არის, ეს ქვეყნის პრესტიჟია” | 15.04.2022