ეგღა მაკლია, ვიღაცამ გაბედოს და რაღაცა მოინდომოს! არავის არ ავარევინებ ამ ქვეყანას! – უცნობი | 14.04.2022