„ესენი არიან ლაჩრები, ოღონდ სკამი შეინარჩუნონ და ხვალ შეიძლება ყიზილბაშები გახდნენ“ – ვახტანგ მეგრელიშვილი, პაატა მანჯგალაძე | ფრაგემტნი 2 | 13.04.2022