მწვავე პოლიტიკური განცხადებები სესიაზე | 12.04.2022