“საგამოძიებო სამსახური 46 ქოლ ცენტრშია შესულია, შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს არალეგალურ საქმიანობას’ | 11.04.2022