“მედოვნებ, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია პანდემიის დასასრულს ძალიან მალე გამოაცხადებს” | 11.04.2022