“ვინც ნეიტრალიტეტს გვთავაზობს მშვიდობის სახელით, ან სასარგელო იდიოტია, ან მორალატე და პროვოკატორი” | 08.04.2022