“ქრისტიანული კვაზი იდეოლოგიით რუსეთის მოქალაქეები ამ ომის დაწყებამდე დიდი ხნით ადრე იშხამებიდნენ” – მიხეილ ნებიერიძე, ლევან აბაშიძე | ფრაგმენტი 3 | 07.04.2022