„საქმე გვაქვს გრძელვადიან ოპერაციასთან, რომელმაც გამოიწვია მასობრივად ზომბირება ადამიანების“ – გიორგი მელაძე, გიორგი კლდიაშვილი | ფრაგმენტი 1 | 07.04.2022