“საგანგაშოა ავტორიტარიზმის ნიშნები – კულტურის სამინისტრო დევნის განსხვავებულ აზრს” | 07.04.2022