„ლელოს”რეზოლუციის პროექტი უკრაინაში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის თაობაზე | 07.04.2022