რუსეთი ცდილობს შექმნას რიცხობრივი უპირატესობა, აგრძელებს ტლანქ, ხისტ მოქმედებას – რუსლან შავაძე | ფრაგმენტი 3 | 04.04.2022