რატომ გავქვს წარმოდგენები – თუ დავუთმობთ მეტს მივიღბთ?! ვერ მივიღებთ! – ვალერი გელბახიანი | ფრაგემნტი 1 | 04.04.2022