“სამართლიანი არ არის, როცა საყვედურს საქართველოს ეუბნებიან, თავად კი ყველა სიფრთხილით იქცევა” | 01.04.2022