“კუდის ქიცინის, ჩირგვებში ჯდომის პოლიტიკას კარგი არაფერი მოაქვს, სიჩუმე არ არის გამოსავალი” | 01.04.2022